Politika privatnosti

Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koji ste dali kao korisnici ConnectUr@ loyalty kartica. Sve neophodne informacije u vezi sa Vašim korišćenjem našeg loyalty programa možete naći na veb adresi http://www.connectura.rs/

Rukovaoci prikupljaju samo podatke o ličnosti Korisnika koji su neophodni za kreiranje povoljnosti, obaveštenja o sniženjima, akcijama, promocijama, sprovođenja marketinško-tržišnih analiza koje nudimo Korisnicima, kao i unapređenja kvaliteta Sajta i Servera.

Farmalogist doo sa svojim partnerima-apotekama su svesni značaja zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa tim pristupaju na zakonit, pošten, transparentan i razumljiv način, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon)

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom, sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

Kao što je prethodno navedeno, detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i informacije o pravnom osnovu i svrsi konkretne obrade, sadržane su u nastavku ove Politike privatnosti.

1.2. Rukovalac podataka

Odgovorni za ovde opisanu obradu Vaših ličnih podataka u svojstvu zajedničkih rukovaoca su:

 • Farmalogist doo

Mirijevski bulevar br. 3, 11000 Beograd – Palilula

 • Rukovaoci partneri

Spisak Rukovaoca partnera se nalazi na sajtu http://www.connectura.rs/

Rukovalac ja sa svakim od Rukovalaca partnera zaključio Sporazum zajedničkih rukovalaca, kojim je zajednički određena svrha i način obrade, odgovornost svakog od rukovalaca vezano za poštovanje obaveza propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, posebno u pogledu ostvarivanja prava od strane lica na koje se podaci odnose i pružanje informacija licu na koje se podaci odnose u skladu sa Zakonom, kao i lice za kontakt sa licem na koje se podaci odnose i odnos svakog od rukovaoca sa licem na koje se podaci odnose.

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate određena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom, a kako je detaljno navedeno u odeljku 7. ove Politike privatnosti.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima.

 1. Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka prilikom posete našem vebsajtu

Prilikom posete i korišćenja našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

2.1. Kolačići

Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu “Kolačići”). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti ili na naš vebsajt (“Kolačići prve strane”) ili na drugi vebsajt kojem Kolačić pripada (“Kolačići treće strane”).

Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju. Kolačići se koriste za prikupljanje podataka o upotrebi Sajta i Servisa, te ne služe u svrhu prikupljanja podataka radi identifikacije korisnika Sajta i Servisa, već radi poboljšnja sadržaja i unapređenja korisničkog iskustva.

2.1.1 Blokiranje kolačića

Ukoliko Korisnik želi da onemogući korišćenje kolačića, to može učiniti putem odgovarajućeg menija u okviru internet pretraživača. Internet pretraživači su većinom konfigurisani na taj način da se podrazumeva prihvatanje kolačića, te ukoliko korisnik želi da odbije ili izbriše kolačiće i sličnu tehnologiju, to može učiniti na taj način što će pristupiti odeljku za pomoć i podršku u okviru internet pretraživača koji koristi, sa uputstvima kako da se izvrši blokiranje ili brisanje kolačića i slične tehnologije.

Sajt http://www.connectura.rs/ koristi sledeću vrstu kolačića, opis kolačića koji se koriste na sajtu nalaze se u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

2.1.2. Neophodni kolačići

Neophodni kolačići su kolačići koje postave Rukovaoci, a koji su neophodni radi pravilnog funkcionisanja Sajta i Servisa (na primer radi navigacije na Sajtu). Sajt i Servis ne mogu pravilno da funkcionišu bez predmetnih kolačića.

Ovi kolačići služe, na primer, da bi se obezbedilo da Vi kao prijavljen korisnik uvek ostajete prijavljeni pri pristupanju različitim stranicama na našem vebsajtu i da stoga nije potrebno da se ponovo prijavljujete sa svojim podacima svaki put kada pristupate novoj stranici.

2.1.3 Statistički kolačići

Statistički kolačići omogućavaju da se što bolje razume na koji način posetioci koriste Sajt i Servis na taj način što anonimno prikupljaju i prijavljuju podatke.

Ovi kolačići nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice našeg vebsajta posećivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Takođe, beležimo kretanja, klikove i listanja pomoću kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su područja našeg vebsajta od posebnog interesa za korisnike. Zahvaljujući tome, možemo da prilagodimo sadržaj našeg vebsajta specifično prema potrebama naših korisnika i da optimizujemo našu ponudu. IP adresa Vašeg kompjutera prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinačnom korisniku.

2.1.4 Marketinški kolačići

Marketing kolačići su kolačići koji omogućavaju dobro korisničko iskustvo, prilagođavanje sadržaja Sajta i Servisa i konstantno poboljšavanja Sajta i Servisa. To su kolačići koji dolaze od strane Rukovaoca partnera za oglašavanje i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika.

2.2 Analitika internet stranica (Google Analytics)

Sajt http://www.connectura.rs/ koristi Google analitiku i druge usluge internet analitike za sastavljanje analitičkih podataka i izveštaja o korišćenju Sajta i Servisa od strane posetilaca, kao i radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Ukoliko korisnik želi da izvrši pregled Google analitike to može učiniti posetom Google Analytics.

Istovremeno ukazujemo da ukoliko korisnik ne želi da Google prikuplja i obrađuje korisnikove podatke generisane kroz upotrebu Sajta i Servisa, može uključiti Google analitiku instaliranjem alatke na pretraživaču: Google Analitycs opu-out Add-on

2.3. Dodaci („plugins“) za društvene mreže

Dodaci za društvene mreže („pluginovi“) se upotrebljavaju na našoj internet stranici http://www.connectura.rs/ , naročito Facebook dugme „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“, Ovi dodaci suoznačeni logotipima Facebook-a.

Pomoću tih dodataka, pružamo priliku interakcije s društvenim mrežama i ostalim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za Vas kao našeg korisnika.

 1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo da bi postali ConnectUr@ loyalty korisnici su sledeći:

ime, prezime, mobilni telefon-opciono, e-mail adresa-opciono

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju automatski

Prilikom posete Sajta http://www.connectura.rs/, rukovalac automatski prikuplja pojedine podatke o ličnosti sa uređaja korisnika. Automatski prikupljene informacije mogu uključivati IP adresu, vrstu uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrstu pretraživača i širu geografsku lokaciju. Istovremeno mogu biti prikupljene informacije o tome kako se uređaj korisnika ponaša na sajtu http://www.connectura.rs/ kao i informacije o stranicama kojima je korisnik pristupio i linkovima koje je kliknuo.

Prikupljene informacije nam omogućavaju da bolje razumemo korisnike koji dolaze na Sajt, kao i radi unapređenja Sajta, i radi unapređenja korisničkog iskustva.

 1. Svrha obrade i pravni osnov obrade

Obrađujemo lične podatke na osnovu Vašeg pristanka i legitimnog interesa. Prilikom obrade podataka iz legitimnih interesa vodimo računa o balansu između ličnih interesa i prava na privatnost korisnika. Naravno, to radimo tako što vodimo računa da obradu vršimo na način koji ne ugrožava prava i slobode korisnika.

Prikupljanje podataka o ličnosti vrše Zajednički Rukovaoci, na način što Rukovalac partner prikuplja podatke neposredno od lica na koje se podaci odnose, pisanim putem – u elektronskom ili papirnom obliku.

 • Pristanak predstavlja dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim se ono saglašava sa obradom podataka o ličnosti koji se na njega odnose i to kako bi bili obrađeni u sledeće svrhe:
 • Povremeno informisanje o proizvodima i specijalnim ponudama Rukovaoca partnera;
 • Povremeno informisanje o novostima i ponudama;
 • Legitimni interes koristimo kako bismo obradili podatke o ličnosti u sledeće svrhe:
 • Kreiranje povoljnosti za klijente;
 • sprovodjenja marketinško-tržišnih analiza;
 • obavestavanje o sniženjima, akcijama i promocijama;
 • Održavanje korisničkog naloga Rukovaoca;
 • Zaštita našeg poslovanja i pružanje podrške našim članovima, partnerima i kolegama;
 • Identifikovanje i sprečavanje prevare i druge nezakonite radnje;

Obrada podataka koja se vrši na osnovu pristanka lica za obradu podataka, podrazumeva da korisnik može povući pristanak u svakom trenutku, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

 1. Način obrade podataka

Podatke korisnika obrađujemo na osnovu izričite saglasnosti korisnika i u skladu sa drugim zakonom dozvoljenim razlozima.

Podaci korisnika neće biti korišćeni u druge svrhe osim u one zbog kojih su prvobitno prikupljeni. Garantujemo da se prikupljeni podaci Korisinika neće zloupotrebiti, prodati niti proslediti trećim licima.

Ukoliko se ustanovi da su prikupljeni podaci lica mlađeg od 18 godina, a za koje nije dostavljen pristanak nosioca roditeljske odgovornosti nad maloletnim licem, takvi podaci će bez odlaganja biti obrisani iz baze podataka.

Podaci Korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za obavljanje posla.

Članovi našeg tima su obavezani čuvanjem poslovne tajne, svesni su značaja čuvanja tajnosti podataka i nose odgovornost za poštovanje Uslova korišćenja i ove Politike privatnosti, a takođe su preduzete sve zakonske mere u cilju sprečavanja otkrivanja i odavanja informacija, osim u svrhe zbog kojih su prikupljeni.

 1. Vreme čuvanja podataka

Podaci o ličnosti se čuvaju u periodu dok je lice na koje se podaci odnose registrovano kao korisnik loyalty kartice, nakon čega će isti biti trajno brisani, odnosno čuvaju se za period ostvarivanja svrhe zbog koje su prikupljeni dokle god postoji saglasnost korisnika.

Određeni podaci korisnika koji su navedeni u korisničkom nalogu mogu se čuvati onoliko koliko je za takvu obradu određeno zakonom ili koliko je zakonom potrebno za naše zakonske obaveze, za vođenje postupka, mirno rešavanje sporova.

 1. Prava korisnika

Korisnik, kao lice čije podatke obrađujemo ima sledeća prava:

 • pravo na pristup,
 • pravo na opoziv pristanka,
 • pravo na ispravku i dopunu,
 • pravo na brisanje,
 • pravo na prigovor,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.

Napominjemo da korišćenje korisničkog prava na opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

Navedena prava korisnik može ostvariti slanjem zahteva na adresu rukovaoca ili slanjem elektronske pošte na mail predstavnika za zaštitu podataka: dpo@farmalogist.rs. Prilikom obraćanja potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu, elektronsku poštu i/ili broj telefona.

Lica na koja se odnose podaci o ličnosti ostvaruju svoja prava obraćanjem Rukovaocu, na taj način što podnose zahtev u skladu sa zakonom, na koji je Rukovalac dužan da odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ukoliko je to neophodno, odnosno ukoliko je zahtev složen ili postoji veći broj zahteva rok može biti produžen za 60 dana, s tim što je Rukovalac dužan da o produženju roka obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko je Korisnik zahtev podneo elektronskim putem, tražena informacija će se pružiti Korisniku elektronskim putem, osim ukoliko je Korisnik zahtevao da se informacije pruži na drugi način.

Pružene informacije po zahtevu Korisnika se izdaju bez naknade, osim ukoliko je zahtev lica na koje se podaci odnose odnosno Korisnika očigledno neosnovan, preteran ili ako se isti zahtev učestalo ponavlja.

Ukoliko dodje do opravdane sumnje u identitet lica koje je podnelo zahtev Rukovaoci imaju pravo da zahtevaju dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta, uz obavezu poštovanja odredbi Zakona u pogledu obrade koja ne zahteva odentifikaciju.

Nadležni nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti  je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti, Beograd, ul. Bulevar Kralja Aleksandra br. 15, mail: office@poverenik.rs.

 1. Bezbednost

Rukovaoci primenjuju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, vodeći računa o verovatnoći nastupanja rizika i nivou rizika.

Mere zaštite uključuju:

 • primenu svih načela zaštite podataka o ličnosti, i to posebno smanjenje broja podataka za ostvarenje svrhe obrade, određenje roka obrade i transparentnost postupka obrade,
 • mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili svi uslovi za obradu propisani Zakonom,
 • svi podaci se čuvaju posebno i preduzete su sve tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu,
 • kripto zaštitu podataka uključujući i šifrovanje, obradu putem sistema lozinki i sl.

Rukovalac navedene mere redovno preispituje i ažurira.

Mere zaštite koje Rukovaoci primenjuju, obezbedjuju da se bez učešća fizičkog lica podaci o ličnosti ne mogu učiniti dostupnim neograničenom broju fizičkih lica.

Rukovalac će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti podataka o ličnosti, pravima korisnika, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja;
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

Ukoliko pored preduzetih mera bude narušena bezbednost podataka korisnika, te ukoliko usled toga mogu nastati negativne posledice po privatnost, prava i slobode Korisnika, bez odlaganja će obavestiti korisnika i odgovarajuće organe javne vlasti kada je to neophodno u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.

 1. Sajtovi trećih lica

Rukovaoci Sajt-a http://www.connectura.rs/ mogu da postave linkove ka sajtovima trećih lica, a koji imaju svoju Politiku privatnosti. U tom slučaju, Rukovaoci ne snose odgovornost za takve sajtove, niti za Politiku privatnosti takvih sajtova koji se primenjuju na njihove korisnika i posetioce.

 1. Izmene

Zadržavamo pravo da promenimo ili izmenimo važeću Politiku privatnosti Sajta

Korisnici će biti obavešteni da je Politika privatnosti izmenjena putem Sajta ili putem elektronske pošte registrovane od strane Korisnika.

Ukoliko Korisnik ne prihvata izmene Politike privatnosti, obustaviti će se dalje korišćenje Servisa za konkretnog Korisnika i zamoliti istog da prestane sa korišćenjem Sajta.

Izmene Politike privatnosti počinju da proizvode pravno dejstvo počev od dana objavljivanja na Sajtu http://www.connectura.rs/.

Politika privatnosti je ažurirana dana 25.06.2020. godine i stupa na snagu danom objavljivanja.